Toto sdělení slouží opředevším k ochraně osobních údajů našich uživatelů. Stránky Bracinfo.com můžete volně prohledávat, bez obav z odhalení své identity . V případě, že se rozhodnete využít některých z našich služeb, je třeba uvést potřebné osobní údaje, abychom mohli vyřídit rezervaci a potřebné služby, ale Vaše osobní údaje zůstanou maximalně ochráněny. Shromažďujeme jenom ty údaje, které potřebujeme pro regulerní vyřízení procedury, spojené se zakoupením vybrané služby, takže při tomto procesu použijeme jenom ty informace, které jsme získali přímo od Vás.

Následně Vám vysvětlujeme rozsah, způsob a úroveň ochrany Vašich osobních údajů.

Shromažďování informací o Vás

 • Turistická agentura "Vakance" shromažďuje údaje o Vaší identitě a další osobní údaje pouze v případě, že se rozhodnete pro využití některé ze služeb z naší nabídky, a tedy pro uskutečnění úhrady akontace nebo zakoupení služby jako celku.
 • K případnému zveřejnění Vašich osobních údajů dochází v "Knize hostů" , kde další osoby mají přístup k informacím, které jste uvedli při zápisu do "Knihy hostů" ., Vakance se ohražuje proti každé odpovědnosti, spojené se zneužitím těchto údajů.
 • Příchodem na stránky Bracinfo.com náš Web server automaticky shromažďuje informace o IP adrese Vašeho účtu, jménu domény, času přístupu, adrese Web stránek z kterých přicházíte, také unformace o stránkách, které jste navštívili i o úkonech, které jste po dobu svého setrvání na našich stránkách vyřídili. Shora uvedené údaje se využívají pro vedení statistiky o využívání stránek z důvodu vyhodnocení pro zlepšování našich stránek.
  Připomínáme, že náš Web server neregistruje Vaši e-mail adresu nebo jinou informaci, podle které bychom Vás mohli identifikovat.
 • Přichodem na naše stránky můžete spolupracovat s anketami, které nám slouží pro rozvoj a ztvárnění web stránek podle Vašich měřítek. Spolupráce s anketami není povinná a proto ankety vyplňujete dobrovolně. Nemusíte odpovídat na uvedené otázky a všechny údaje, které jste uvedli, zústávají utajeny. Pouze do finálního vyhodnocení ankety mohou nahlédnout třetí osoby.
 • Průběžně se na našich stránkách vyměňují různé soutěžní hry. Pravidla každé z nich jsou dostupná na našich stránkách po dobu aktuálnosti této hry. Vepsáním Vašich osobních údajů do určených polí projevujete Váš souhlas s pravidly dotyčné soutěžní hry. Připomínáme, že účastí v soutěžní hře souhlasíte s tím, že se Vaše osobní údaje, bez Vašeho předchozího souhlasu zveřejní, pokud budete jeden z vítězů.

Využívání shromážděných informací

Vaše osobní údaje využíváme:

 • abychom mohli pokročit v postupu rezervace služby, kterou si přejete, je třeba vystavit Vám předúčet ,na základě kterého provedete úhradu akontace.
 • abychom Vám mohli poslat na adresu bydliště všechny potřebné materiály a relevantní informace, spojené se zakoupením vybrané služby ( jak nejlépe přijet do místa určení, vaucher)
 • abychom postoupili Vaše osobní údaje přímému poskytovateli služby, kterou jste rezervovali a tím umožnili přímý kontakt mezi Vámi i před samým využitím zakoupené služby. Přes přímý kontakt s poskytovatelem služeb se Vám nabízí možnost řešit evantuální dilema a nejasnosti tím nejlepším možným způsobem.
 • abychom Vás průběžně informovali o změnách v naší nabídce, zvlaštních nabídkách a aktualních informacích a tak Vám umožnili, aby jste stále byli v obraze s rozvojem našich stránek.

Žádný od shromážděných údajů nebudeme užívat pro účely,které nejsou uvedeny v tomto sdělení. Vaše osobní údaje turistická agentura "Vakance" neprodá, nevymění, nepronajme ani nepostoupí třetím osobám mimo případu, kdy je popsáno procedurou pro bezchybnou realizaci zakoupené služby.

Pokud si nepřejete přijímat informace o změnách na našich stránkách, změnách v naší nabídce nebo jiné promo infrmace, sdělte nám prosím Vaše rozhodnutí, aby bylo Vaše jméno vyjmuto ze seznamu v nejkratším možném termínu.

Turistická agentura "Vakance" může otevřít osobní informace pouze v případě, že je toto nařízeno zákonem nebo soudním rozhodnutím, tj. pokud se prokáže potřeba ochrany práva a majetku svých web stránek a potřeba ochrany osobní jistoty uživatele nebo veřejnosti.

Zabezpečení shromážděných informací

"Vakance" klade velkou vážnost tomuto sdělení a je si vědom, že věrohodnost jeho práce také závisí i na skutečnosti, na kolik jsou agenturní aktivity a práce v souladu s tímto sdělením.Proto Vakance se zvláště stará o to , aby všechny shromážděné údaje o uživateli požívali zvláštní zajištění a byly ochráněny od ztráty, změny, nepovolaného zveřejnění i jakýchkoliv způsobů jejich zneužití. Vyplňování dotazníku, ankety, mail formuláře, žádosti o rezervaci..jsou kontrolováné a přísně chráněné procesy.

Bracinfo.com účetní soustava užívá programy, které mohou rozpoznat každý nepovolaný přístup k Vašim údajům a podle potřeby promptně reagovat. Náš Web server je dodatečné zabezpečen před nepovolanými přístupy ( fyzickými i elektronickými). Vaše osobní údaje jsou uloženy na účtech, které mají vymezený a zašifrovaný přístup.

Jak vstoupíme do kontaktu s Vámi?

Standardní proceduru rezervace služby z naší nabídky, jako i všechny dotazy, nejasnosti nebo eventuální problémy, spojené se zakoupením služby, budeme řešit cestou kontaktu, který jste nám uvedli.(e-mail, telefon nebo fax).

Změny ve sdělení

Sdělení o ochraně osobních údajů se může časem měnit a s každou provedenou změnou se zavazujeme změnit i data změn. Pokud dojde k důležitýn změnám obsahu tohoto sdělení, všechny změny budou uvedeny na našich Web stránkách nebo Vám přímo pošleme oznámení.Nezávisle na tomto se doporučuje našim návštěvníkům aby časem prohlédli toto sdělení, aby se co nejpřesněji informovali o způsobech, kterými chráníme osobní údaje.

Svojí další přítomností na našich stránkách a užíváním našich služeb shledáváme, že chápete všechna ustanovení tohoto sdělení o ochraně osobních údajů.

Croatia