• what to see
 • hr: sto vidjeti
 • de: was sollten sie sehen
 • it: cosa visitare
 • pl: co zobaczyc
 • cs: co videt
 • fr: quoi voir
 • sk: co vidit
Ostrov Brač
Bol
Supetar
Sutivan
Postira
Milna
Mirca
Povlja
Pučišća
Splitska
Sumartin
Selca
Jak prijet na Brač?
Jak přijet na Brač?
Trajekty na Brač
Mapa ostrov Brač
Aktivity
Co vidět?
Noční život na Braču
 • ostrov brac hotely
 • ostrov brac hotely
 • ostrov brac hotely
 • ostrov brac hotely
 • ostrov brac hotely
 • ostrov brac hotely
Ostrov Brač Info
Fotografie Braču
Pláže na Braču
Podnebí, flóra a fauna
Gastronomie
Předpověď Počasí
 • Pronájem lodí v Chorvatsku
 • Pronájem lodí v Chorvatsku
 • Pronájem lodí v Chorvatsku
mt_ignore: Chorvatsko

Co vidět?

Vidova Gora

Nejvyšší vrchol jadranského souostroví (780 m). Horský výstup od Panny Marie Karmelské v Bolu trvá dvě hodiny, ale mnozí preferují příjezd po silnici (18 km): Supetar – Nerežišća – Knežeravan (s pastýřskými chýšemi, z nichž se zvláště doporučuje navštívit ty v Gažulu) – Vidova Gora, umožňuje úplný profil všech variant bračského krasu s endemickými lesy černé borovice. Gora dostala jméno podle kapličky sv. Vida, stovku metrů od vrcholu, jejíž jméno poukazuje na prastarý chorvatský kult slovanského boha Svetovida.

Panorama z Vidovy gory je něco, co se nesmí vynechat při návštěvě ostrova Brače. V hloubce je vidět zlatý prst Velog rata, řada bračských zátok a naproti severní strana ostrova Hvaru, poloostrov Pelješac, Korčula, Vis a Biševo, až k Jabuce, a při zvláště jasných dnech lze spatřit i Monte Gargano na Apeninském poloostrově.

 

Poustevna Blaca

Poustevna Blaca, kdysi slavná hlaholská poustevna a později i hvězdárna se nachází na východním svahu doliny na jižní straně ostrova Brače, mezi Bolem a Milnou. Pohodlný přístup je možný širokou cestou z Blatacké zátoky nebo pěší stezkou z vnitrozemí ostrova, přes Nerežišća, lokve Žurmo (poklop starokřesťanského sarkofágu jako napajedlo pro koně a mezky) a Dragovode (s obydlími někdejších bračských pastýřů,vybudovanými vedle pramenu živé vody). V jeskyni nazvané Ljubitovica na strmém svahu údolí na jižní straně ostrova roku 1551 dvojice mnichů hlaholitů z Poljica nalezla příbytek, který se rychle rozvinul v poustevnický klášter. Z 11.000 knih v klášterní knihovně je značná část z doby před rokem 1800, a archiv ukazuje, že se po generace pedantně zaznamenávaly všechny hospodářské a každodenní zemědělské práce, začátek rozkvětu rostlin, růst a sklizeň plodů na blatačkých polích a klimatické rytmy vůbec. Blaca uchovala svůj inventář, který je dnes vystaven v muzeu. Zvláště cenná je astronomická pozůstalost posledního blačtackého poustevníka don Nike Miličevića mladšího.

 

Škrip

Škrip je nejstarší osada na ostrově Brači. Pod osadou (jméno podle lat. scrupus = ostré velké kamení), se nacházejí vyhlášené kamenolomy Plate, Stražišće a Rasohe, v nichž se pod ochrannou Herakla a pod vojenským dohledem těžil kámen pro Salonu, Diokleciánův palác, lázně v panonském Sirmijumu. Vedle nich působily pozdně antické kamenické dílny, které posílaly charakteristické sarkofágy do Ravenny a Akvilei. Ze škripských kamenolomů se těžil i černý mramor s inkrustacemi mořských mušlí, z něhož se tesal církevní nábytek většiny raně křesťanských bazilik v Dalmácii. Bloky a vytesané objekty se spouštěli po šikmé ploše do přístavu ve Splitske, kde jsou v moři ještě vidět monumentální opracované kamenné bloky, které spadly při nakládání na galeje.

Kolem malebné tvrze Radojković, v níž je Domovské muzeum ostrova Brače (vynikající archeologická sbírka a výstava bračského hospodářského nářadí), dobře se dochovaly ‘megalitické hradby‘, kterými byla obehnána ilyrská osada (prostor kolem 0,8 ha). Nález mykénské keramiky poukazuje na dobu možné řecké kolonizace, a četné kostely a baziliky činí Škrip unikátním místem, které nám poskytuje jedinečný náhled do všech historických období a tisícileté kontinuity života na ostrově Brači.

 
Secure server   Vakance travel
 Chorvatske turisticke sdruzeni Sdruzeni chorvatskych cestovnich kancelari